GOJU RYU

Etikette

God dojo etikette er vigtig for god karate. En stor del af disse retningslinier eksisterer, for at vi kan udvise den rette respekt for de instruktører og træningspartnere, der giver os noget af deres tid. Men enkelte dele af dem giver også et ganske interessant indblik i den kultur, der ligger bag karaten og karatens oprindelse. De nedenfor nævnte retningslinier bliver efterlevet i alle Okinawa Goju Ryu klubber, både i Danmark og i andre lande. Det betyder, at når vi er til gasshuku, eller hvis vi deltager i træning i en anden klub, så kan man altid begå sig ved at følge dem.


Husk at man kommer langt med almindelig høflighed, et buk og et OSS.


Indgang


Dojo'en må ikke betrædes med sko. Disse sættes i pæn orden ved indgangen.


Når man træder ind i dojo'en, bukker man for shinden og siger: "ONEGAI SHIMASU", som

betyder: "Vær rar at hjælpe mig", eller "OSS", klart og tydeligt.


Man lader altid instruktører og sortbælter komme ind eller ud først.


Man hilser altid på instruktører og sortbælter med et buk og ordene "OSS".


I klubben hilser alle karate folk hinanden med "OSS" i stedet for "goddag" og "farvel".


Ordet "OSS" bruges også i dojo'en i stedet for "ja".


I klubben tiltales chefinstruktøren og andre med 3. dan og derover med "SENSEI" (lærer). Alle andre instruktører og assistenter tiltales med "SEMPAI".Fremtræden


Både finger- og tånegle skal altid være kortklippede, for at undgå skader, når man træner sammen.


Man bør bestræbe sig på, altid at holde sin gi ren og optræde velsoigneret. Træn derfor altid i en ren gi i dojo'en.


Gi'en skal altid bære brystmærke.


Så længe man har gi overdelen på, skal man beholde sit bælte på.


Husk at lægge ure, ringe, smykker o. lign. under træningen.Før og efter træning


Når instruktøren kalder "SHOGU", stiller man op med 10 i hver række og hælene samlet.


De højst graduerede skal altid stå længst til højre.


Når der bliver sagt "SEIZA" sætter man sig ned i meditationsstilling. Eleven længst til højre sætter sig først, dernæst nr. 2 og nr. 3 osv. (som når en stribe domino-brikker vælter).


Når instruktøren råber "MOKUSO" lukker man øjenene og trækker vejret gennem næsen og forsøger, at opnå den fulde koncentration. Ved ordene "MOKUSO YAME" åbner man igen øjenene. Når instruktøren siger "SHINDEN NI REI" bukker man for shinden. Ved kommandoen "SENSEI NI REI" eller "SEMPAI NI REI" bukkes der for instruktøren med ordene: "ONEGAI SHIMASU" eller "OSS". Først når der bliver sagt "TATSU" rejser man sig op, og træningen kan begynde.


Man afslutter timen på samme måde som man startede den. Man bukker dog med ordene "ARIGATO GOZAIMASU" (tak for hjælpen). Sidst bukkes der for elev der sidder længst til hæjre i forreste række. Dette buk symboliserer et buk for hele klassen, også her bruges "ARIGATO GOZAIMASU" eller "OSS".


Når klassen sidder i "SEIZA" går ingen ud og ind af dojo'en. Alle i dojo'en forholder sit i ro. Døren bagest i dojo'en skal være lukket.


Man skal huske, at krydse sig af på de medlemslister der hænges på bagvæggen.Under træning


I dojo'en fordres en diskret optræden, samt at instruktørens henvisninger følges ufortøvet. Der lægges vægt på en god træningsindsats og en respektfuld indstilling til karate og dens udøvere, samt til sin lærer.


Når man skal træne sammen to og to, bukker man først for hinanden med ordene "ONIGAI SHUMASU" eller "OSS". Når man er færdig med samarbejdet bukker man med ordene "ARIGATO GOZAIMASU" (tak for hjælpen) eller "OSS".


Under træningen må man ikke tale. Ønsker man at spørge om noget skal man række hånden i vejret, og vente til instruktøren ser det.


Er det nødvendigt, at sige noget til sin partner, skal dette ske således, at det ikke kan høres af andre.


Tyggegummi m.m. er forbudt under træningen. Syngen og fløjten i dojo'en er ligeledes forbudt.


Husk at hjælpe alle der har brug for det - karate beror på både at give og modtage.Afbrydelser


Kommer man for sent til timen, sætter man sig først i "SEIZA" bagest i dojo'en i ca. et minut. Derefter går man op og bukker for instruktøren, hvorefter man kan deltage i timen.


Skal man forlade dojo'en under selve timen, kontakter man først instruktøren og bukker, hvorefter man kan forlade dojo'en. Når man kommer tilbage går man først op og bukker for instruktøren inden man fortsætter træningen.
Referencer: http://www.karateklub.dk/default.asp?MenuID=363