GOJU RYU

Okinawa Goju Ryu


Vi træner traditionel karate i Sydkystens Karate Klub. Den stilart vi træner hedder Okinawa Goju Ryu. Det er en af de ældste karatestilarter i verden og der trænes i de metoder der er blevet overleveret fra Goju Ryu's grundlægger Chojun Miyagi. Du kan læse mere om stilarten, traditionerne og historien hos den danske afdeling af International Okinawa Goju-Ryu Karate-do Federation - IOGKF Danmark.

Goju Ryu mærket

Mærket inden i cirklen er Chojun Miyagi Sensei familiemærke, som på denne måde viser den direkte linie fra Chojun Miyagi Sensei oprindelige karate til Okinawa Goju-Ryu karate, som den trænes i dag.


Den dybere mening med mærket er, at den ydre kreds symboliserer himlen, den bløde del, (Ju), mens centrum symboliserer jorden, det hårde (Go). Tilsammen viser det den evige balance, der altid bør være mellem det liniære og cirkulære- det bløde og hårde, altså den dybere mening med selve Goju-Ryu karate.

Hvad er karate?

Karate er Japansk og betyder ”tom hånd ”-kunsten at forsvare sig selv uden våben. I Sydkystens Karate Klub udøves stilarten Okinawa Goju-Ryu karate, der er en af verdens ældste stilarter, med rødder helt tilbage til det antikke Kina. Okinawa Goju-Ryu karate er et selvforsvarssystem baseret på en kombination af hårde, bløde, lineære og cirkulære teknikker. Dette er blandt andet medvirkende til, at systemet er utroligt effektivt som selvforsvar-for både kvinder og mænd.

Effektivt selvforsvar

Karate betegnes, som et af verdens mest effektive selvforsvarssystemer. Dette skyldes blandt andet, at de grundlæggende parader, stød, spark og bevægelser, trænes igen og igen i forskellige serier og kombinationer med og uden modstander. Dette betyder, at de enkelte teknikker automatiseres, så de naturligt kan bruges, alt efter situations udvikling og alvor. For at optimere effektiviteten af teknikkerne, bruges der også sandsække, puder og plethandsker i den daglige træning. Dette betyder, at man kan afprøve sine teknikker ”100%” uden at skade sig selv eller andre.

Kvinder, mænd og alder

Alderen spiller ingen rolle i karate. Dette skyldes, at karate er individuel holdtræning. Man træner på det samme hold, men det er den enkeltes individuelle udvikling og individets niveau, der lægges som udgangspunkt for undervisningen. Kvinder og mænd træner ligeledes på samme hold.

Børn og karate

Sydkystens Karate Klub har delt deres børnehold og ungdomshold op i alder, hvor der er mulighed for, at tilrettelægge undervisningen efter deres behov og aldersmæssige muligheder. For børn og unge er karate sjovt og udfordrende og der lægges vægt på disciplin, ordentlig opførelse og selvkontrol. Værdier som er vigtige inde for karate, hvis man skal have fuldt udbytte af træningen.

Fysisk træning

Karate giver som træningsform mange muligheder og fordele. Hele kroppen trænes og grundtræningen indeholder både kredsløb, udholdenhed og styrketræning. Udover dette arbejder man også med vigtige områder som, smidighed, balance, koordination, hurtighed og reaktionsevne. Psyken styrkes gradvis og det samme gør evnen til at koncentrerer sig. Denne kombination af fysisk og psykisk træning , er med til at give en alsidig udvikling og give sporten en dybere mening og et bedre velvære i det daglige.

Karate som konkurrencesport

Karate er grundlagt ud fra behovet for at kunne forsvare sig selv og sin familie. Oprindeligt indeholdt karate derfor ikke konkurrencer. Først i 1956 begyndte man at konkurrere indenfor karate. Man konkurrerede i to discipliner, nemlig kata og kumite. Deltagelse i konkurrence og stævner er frivillig og ingen betingelse for at træne karate.

Kumite

Kumite udføres som kamp mellem to modstandere. Der lægges vægt på afstandsbedømmelse og kontrol, da fuld kontakt ikke er tilladt. Dette betyder samtidig, at man kan tillade sig at bruge alle lærte teknikker, uden risiko for at skade sin modstander.


Kihon

Kihon er basisteknikker. Her trænes alle teknikker igen og igen. Formålet med denne form for træning er, at slag, spark, stød og parader kan anvendes instinktivt og med den fornødne hastighed og præcision. Dette opnås kun ved at træne teknikkerne igen og igen. Motoet er ” ”mo ichi do” – èn gang til!

Mental træning

Karate er en af de få idrætsgrene i Danmark, der tager udgangspunkt i både de fysiske og mentale. Således indledes alle karate timer med 2-3 minutters meditation, hvor man kan samle sine tanker og forberede sig på den kommende træningstime. I den daglige træning, bliver der lagt vægt på, at det fysiske og mentale trænes i et naturligt samspil.

Kata

Kata er baseret på kamp imod èn eller flere imaginære modstandere. Disciplinen udføres som en serie af karateteknikker, der skal fremvises i en bestemt rækkefølge. Der lægges især vægt på korrekt åndedrætsføring, god demonstration af styrke, fart, timing og kropsbalance. Kata er fondamentet i karate og baseret på ældgamle overleveringer og traditioner.

Kake

Kake er en kontrolleret form for kumite, hvor man stående sammen med en modstander med håndledskontakt, træner en teknik eller en serie af teknikker.


Randori

Randori er en form for ”uformel” kumiteform, som bruges til bl.a. opvarmning. Man hjælper sin modstander med a forbedre sine teknikker. Randori kan variere i tempo alt efter øvelser og formål.


Hojo Undo

Hojo Undo er unik for Okinwa goju-Ryu karate. Det er styrketræning med specielle redskaber for at forbedre styrke og koncentration. De seks redskaber er Chi-ishi (håndvægt på stang) , Niri-game (krukker) , Tan (vægtløftningsstang), Ishi-sashi (hånd/fod vægte), Kongo Ken ( stor oval jernring) og Makiwara ( bræt med pude til slagtræning).